" . $plugin_tx[$plugin]['contact_us'] . "\n"; $o .= contactUs(); } } /**************************************************************************** * Function Definitions * ****************************************************************************/ /* * Create HTML contact us email form. */ function contactUsEmailForm($mode, $code, $name, $email, $subject, $content) { GLOBAL $plugin_tx,$plugin_cf,$PHP_SELF; $plugin = basename(dirname(__FILE__),"/"); $o = "
\n" . "" . $plugin_tx[$plugin]['contact_us'] . "\n" . '' . "\n" . '' . '' . "\n"; if($mode == "logged_in") { $o .= '' . "\n" . '' . "\n"; } else { $o .= '' . "\n". '' . "\n". ' ' . "\n". ' ' . "\n". '' . "\n" . '' . "\n". ' ' . "\n". ' ' . "\n". '' . "\n"; } $o .= '' . "\n". ' ' . "\n". ' ' . "\n". '' . "\n". '' . "\n". ' ' . "\n". ' ' . "\n". '' . "\n"; if($mode == "secure" && $plugin_cf[$plugin]['captcha_mode'] != "none") $o .= '' . "\n". ' ' . "\n". ' ' . "\n". ' ' . "\n". '' . "\n"; $o .= '' . "\n". ' ' . "\n". '
' . $plugin_tx[$plugin]['name'] . '
' . $plugin_tx[$plugin]['email'] . '
' . $plugin_tx[$plugin]['subject'] . '
' . $plugin_tx[$plugin]['text'] . '
' . $plugin_tx[$plugin]['code'] . '' . getCaptchaHtml("contactus_captcha", $code, (int)$plugin_cf[$plugin]['captcha_image_width'], (int)$plugin_cf[$plugin]['captcha_image_height'], $plugin_cf[$plugin]['captcha_crypt'], $plugin_cf[$plugin]['captcha_mode']) . '
' . "\n"; return $o; } /* * Function to create and handle contact form (Top Level Function). * */ function contactUs() { GLOBAL $plugin_tx,$plugin_cf,$sn,$pth,$_SESSION; $plugin = basename(dirname(__FILE__),"/"); checkGD(); if(isset($_SESSION['username'],$_SESSION['fullname'], $_SESSION['email'], $_SESSION['sessionnr']) && $_SESSION['sessionnr'] == session_id()) $mode = "logged_in"; else $mode = "secure"; $ERROR = ""; $o = ""; // Get form data if available $action = isset($_POST['action']) ? $_POST['action'] : ""; $name = htmlspecialchars(isset($_POST['name']) ? $_POST['name'] : ""); $email = htmlspecialchars(isset($_POST['email']) ? $_POST['email'] : ""); $subject = htmlspecialchars(isset($_POST['subject']) ? $_POST['subject'] : ""); $content = htmlspecialchars(isset($_POST['text']) ? $_POST['text'] : ""); $captcha = isset($_POST['captcha']) ? $_POST['captcha'] : ""; $validate = isset($_POST['validate']) ? $_POST['validate'] : ""; // Form Handling if($action == "contact_us") { if($mode == "secure" && $plugin_cf[$plugin]['captcha_mode'] != "none") { if($plugin_cf[$plugin]['captcha_mode'] == "image") $code = md5_decrypt($captcha, $plugin_cf[$plugin]['captcha_crypt']); elseif($plugin_cf[$plugin]['captcha_mode'] == "formula") eval('$code=' . md5_decrypt($captcha, $plugin_cf[$plugin]['captcha_crypt']) . ";"); if($validate == "" || strtolower($validate) != $code) $ERROR .= "
 • " . $plugin_tx[$plugin]['err_validation'] . "
 • "; } if($name == "") $ERROR .= "
 • " . $plugin_tx[$plugin]['err_name'] . "
 • \n"; if($email == "") $ERROR .= "
 • " . $plugin_tx[$plugin]['err_email'] . "
 • \n"; elseif (!preg_match("/^[^\s()<>@,;:\"\/\[\]?=]+@\w[\w-]*(\.\w[\w-]*)*\.[a-z]{2,}$/i",$email)) $ERROR .= "
 • " . $plugin_tx[$plugin]['err_email_invalid'] . "
 • \n"; if($subject == "") $ERROR .= "
 • " . $plugin_tx[$plugin]['err_subject'] . "
 • \n"; if($content == "") $ERROR .= "
 • " . $plugin_tx[$plugin]['err_text'] . "
 • \n"; if($ERROR != "") $o .= '' . $plugin_tx[$plugin]['error'] . "\n" . "\n"; else { // prepare email content for contact email $content = $content . "\n"; // send email mail( $plugin_cf[$plugin]['email'], $subject, $content, 'From: ' . $name . " <" . $email . ">\r\n" . 'Cc: ' . $email . "\r\n" . 'Reply-To: ' . $email ); $o .= "" . $plugin_tx[$plugin]['contactussent'] . ""; return $o; } } // Form Creation if($mode == "secure") { if($captcha == "" || md5_decrypt($captcha, $plugin_cf[$plugin]['captcha_crypt']) == "") { if($plugin_cf[$plugin]['captcha_mode'] == "image") $code = generateRandomCode((int)$plugin_cf[$plugin]['captcha_chars']); else if($plugin_cf[$plugin]['captcha_mode'] == "formula") $code = generateCaptchaFormula((int)$plugin_cf[$plugin]['captcha_chars']); else $code = ""; } else $code = md5_decrypt($captcha, $plugin_cf[$plugin]['captcha_crypt']); $o .= contactUsEmailForm($mode, $code, $name, $email, $subject, $content); } else $o .= contactUsEmailForm($mode, "", $_SESSION['fullname'], $_SESSION['email'], $subject, $content); return $o; } /* * This function creates a link for a secure email form (Top Level Function). */ function contactuslink() { GLOBAL $plugin_cf, $plugin_tx, $sn, $su; $plugin = basename(dirname(__FILE__),"/"); if(isset($su) && urldecode($su) == html_entity_decode(preg_replace("/ /", "_", $plugin_tx[$plugin]['contact_us']))) $o .= "\n" . $plugin_tx[$plugin]['contact_us'] . "\n"; else $o .= "\n' . $plugin_tx[$plugin]['contact_us'] . "\n"; return $o; } ?> Aircooled Beetle Paradise (ABP) - Historiek / Historique / History

            Welkom / Bienvenue / Welcome   > Historiek / Historique / History

  Historiek / Historique / History

  Wij zijn ongeveer 40 jaar actief in de keverwereld en houden ons hoofdzakelijk bezig met de revisie van luchtgekoelde motoren, een groot deel van onze ervaring hebben wij te danken aan de kever-race.


  .
          

                     D'hier                        à                   aujourd'hui
  40 ans d'expérience, 40 ans de passion dans la révision des moteurs aircooled.
  Notre expérience, fut acquise grâce aux nombreuses courses en cox.


  40 years off experience and passion.


  Aircooled Beetle Paradise (ABP)